GIFT VOUCHER 35 TRIỆU ĐỒNG – Dành tặng tất cả chủ sở hữu căn hộ tại dự án The Zei

Tổng ưu đãi cho cư dân THE ZEI LÊ ĐỨC THỌ lên đến 35.000.000 đồng bao gồm:

I/ Ưu đãi thiết kế

  • Giảm 50% chi phí thiết kế khi khách hàng thi công với giá trị hợp đồng phần nội thất gỗ ≥ 150 triệu đồng.

II/ Ưu đãi thi công

  • Giảm ngay 5.000.000 đồng vào hợp đồng thi công với giá trị hợp đồng phần nội thất gỗ ≥ 150 triệu đồng.

III/ Quà tặng

  • Giảm ngay 10.000.000 đồng khi mua nội thất đồ rời Kenli với giá trị hợp đồng ≥ 100 triệu đồng.
  • Giảm ngay 5.000.000 đồng khi mua thiết bị lọc nước Cleansui với giá trị hợp đồng ≥ 49 triệu đồng.
  • Giảm ngay 5.000.000 đồng khi mua thiết bị nhà bếp Ariston với giá trị hợp đồng ≥ 50 triệu đồng.

II/ Thời gian, điều kiện áp dụng chương trình

  1. Thời gian áp dụng: KH ký HĐ và đặt cọc thi công từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  2. Điều kiện áp dụng với chính sách quà tặng
  • Chỉ áp dụng khi khách hàng mua hàng qua Công ty Homie theo giá niêm yết
  • Không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hoặc trừ tiền vào giá trị căn hộ.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.