Ms. Thúy – Biệt thự Times Garden Vĩnh Yên

Công trình nhà chị Thúy– Biệt thự Times Garden Vĩnh Yên

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
ngoại thất (2)
ngoại thất (1)
Khach bep (6)
Khach bep (5)
Khach bep (4)
Khach bep (3)
Khach bep (2)
Khach bep (1)
PN1 (7)
PN1 (6)
PN1 (5)
PN1 (4)
PN1 (3)
PN2 (5)
PN2 (4)
PN2 (3)
PN2 (2)
PN2 (1)
PN1 (1)
PN1 (2)
phong tho (1)
phong tho (4)
phong tho (3)
logia t3 (3)
logia t3 (2)
logia t3 (1)
P THO 3
P THO 2
P THO 1
MASTER 11
MASTER 10
MASTER 9
MASTER 8
MASTER 7
MASTER 6
MASTER 4
MASTER 5
MASTER 3
MASTER 2
MASTER 1
P GIUP VIEC 2
ONG BA 8
ONG BA 7
ONG BA 6
ONG BA 5
ONG BA 4
ONG BA 3
ONG BA 2
ONG BA 1
CON GAI 10
CON GAI 7
CON GAI 6
CON GAI 5
CON GAI 4
CON GAI 3