Căn hộ The Zei

CÔNG TRÌNH CĂN HỘ THE ZEI

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
z2455288106674_3ec8438955b015b03bfc4575aa0a74e2
z2455288091614_32981ee14e73b4fc472193d874eef492
z2455288076196_51a224d70107ca742653685187997816
z2455288064213_2936c56bc5885e100c3b91ffa1e37093
z2455288042917_aed1fdf79c174d6803e54b4873bdf8b1
z2455288231337_83df8d1ede2aa6ff936f7e61c610427b
z2455288216519_b23020d92ea3da3ef814fdab9628fd86
z2455288151979_db93eeab7c5bc693a1dd91b2227a3145
z2455288138162_fc4c0fe2ba53ad1141f4d8ae5bc4fa14
z2455288126403_006ef498d5f7414d6fe5aa2e63a156ef
z2455288200326_a44310496b71eaba33ef8f3a0670bb3e
z2455288169447_5e038c8f138544bc0737f9949a9d6380
z2455288184540_6359382ca30bddb740b34a98bfe27b58