Phòng bếp – Neo Scandinavian

Màu sắc

Vật liệu

Ánh sáng

Hoạ tiết