Ms. Ngọc – King Palace

Công trình nhà chị Ngọc – King Palace

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
z2369862539929_e4b26e8df732b7cee3cba76cba8d548e
z2369862537604_7dd498f87b15c9f2a81f70c301f3d1c0
z2369862535976_81ec6dff5dd773770cc27ca561dd6576
z2369862533489_9c6a099bf1fa4e347a19068f2986c6bb
z2369862530808_e0106bee6af5141e8031f401bba43042
z2369862529103_ae9ae1e2f46b1948926b5293897e5891
z2369862527049_79e6717eedcfe5c8d0767725095dea8c
z2369862524697_e2bfff963c16f204762ba7c54f1db0ed
z2369862522156_328264ecebe8f0e7d71b80af00e96e19
z2369862519322_48d71a0e2b5c19f69664f79fc1e153ab
z2369862517122_15bea88f43db30209b5c2e69b1ab5429
z2369862514947_6b22045f956d6a1b824739968416a56e
z2369862512429_26d2e511ae10320e17b1687bd94300cc
z2369862509971_c90027389a3008b0c65a15633a1eccf5
z2369862507573_346506dc3ac25db5b7b89fdf96ab9e56
z2368178263896_6d28a26b3f7a3577c647871ad5656424
z2368178261366_b91c6bceb6eefe080586fbe728850c5b
z2368178259134_92d1eb2070140fb980bbec6cb21bd2d1
z2368178257880_f2eee95540ef2cb4b835603782ffb155
z2368178254949_4c33a1d8fcb9c57d2c1f0b986a3b6fc5
z2368178252821_9e81d079d864db9e9137d048b8e05025
z2368178250969_9e1e80041a213c3b9dda24e056df22c4
z2368178248913_e1f7ef26ddd63d955ff3862b93f5c80b
z2368178245675_da217ec53d7387dc5015c2eff62a6a81
z2368178242084_0d05bf89f4906956f8c1722c755142c0
z2368178239586_eeb5aa9d0661e2ad8f75832420477aeb
z2368178234237_984f6158029f2ed0c2d1160bf96ac1fb
z2368178232066_d9f74b7bb1f19c33fadff76b228d390e
z2368178228796_ab7125c41cf387d713932398b9b36ef2
z2368178225229_45bcb48cb388e3bd706e5c7f73e629e9
z2368178223172_b66ac0a852e08a249d2ee9f3ee752410
z2368177588820_3cebd6a3e82a1668ffb5534f3897b050
z2368177257783_e0e69bc82b7b189bb838c92768d85d85
z2368177255403_1a6a484f51a349292a780b17c18a4102
z2368177012202_e122c0c43ee9f1f89cf237875a3f0091
z2368177010696_3f21f60f37ebdf4592cfb15a8ea955a2
z2368176755461_672f36d060ea002ea0935d06a18710b7
z2368176752937_d829ec6fa89e9863e90752ef66413769
z2368176750764_787d5b1de35e8765425ec5a6a8a7973d
z2368176748313_2c8db72654059735c2bcada850d7e8ed
z2368176745001_5560bbcbe0bf16d18e5fa19b308c9eca
z2368176742791_6562d5320899cd79895622fa6b1fa842
z2368176740788_6f9c7d8effe6384865f06018ae7fd815
z2368176738627_9ab2d397f35b30958e7842ef04d9defa
z2368176475473_17508b22c07dc8a96319fa6e6740f88f
z2368176472070_df9e46576e464970546e7da7ee00e0da
z2368176263311_23075e96acf52becb785b29ce747103a
z2368176260233_33f751e49484c2943c93dfca08e1d0f0
z2368176257513_87e72fceb3dd9ac80b377f8fb11261b2
z2368176252768_b9fcc9c42339d3d741f0be6951a2c351
z2368176248688_12b9af8ce4a8a425620a46e086fe5a2a
z2368176245058_b7710d43410b4ee6391f824a6690e248
z2368176242515_2954282d9701ca1956c7340cc72dad33
z2368176239922_e18bbae37235e1529e5719dccb6e2866
z2368176237314_94212e953b1065957a5fa824e8e0a014
z2368175947037_905100a505ad564d0e1b1d0e3f75ad8a
z2368175928717_6df7955d285ab1680f59e135a5edc440