Mr. Quang – Biệt thự Gamuda Tam Trinh

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ GAMUDA TAM TRINH – ANH QUANG

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
khách bếp (8)
khách bếp (7)
khách bếp (6)
khách bếp (5)
khách bếp (1)
khách bếp (4)
khách bếp (3)
khách bếp (2)
WC t1 (3)
WC t1 (2)
WC t1 (1)
PN master (5)
PN master (4)
PN master (3)
PN master (2)
PN master (1)
PN ông bà (5)
PN ông bà (4)
PN ông bà (3)
PN ông bà (2)
PN ông bà (1)
WC ông bà (3)
WC ông bà (2)
WC ông bà (1)
PN con gái (1)
PN con gái (6)
PN con gái (5)
PN con gái (4)
PN con gái (3)
PN con gái (2)
PN con gái
WC con gái (2)
WC con gái (1)
thờ (2)
thờ (1)