Mr. Hồng – Biệt thự Times Garden Vĩnh Yên

Công trình nhà chú Hồng – Biệt thự Times Garden Vĩnh Yên

  • Diện tích: 
  • Căn hộ: 
  • Phong cách thiết kế: 
  • Vật liệu sử dụng: 
T3 - Phòng con gái (1)
T2- Phòng ngủ master (8)
T2- Phòng ngủ master (6)
T3 - Phòng con gái (7)
T2 - Phòng ông bà (7)
T2 - Phòng ông bà (6)
Khách bếp (9)
Khách bếp (8)
Khách bếp (6)
Khách bếp (5)
Khách bếp (4)
Khách bếp (3)
Khách bếp (1)
T2 - Phòng ông bà (4)
T2 - Phòng ông bà (3)
T2 - Phòng ông bà (2)
T2 - Phòng ông bà (1)
T2- Phòng ngủ master (5)
T2- Phòng ngủ master (4)
T2- Phòng ngủ master (1)
T3 - Phòng con trai (6)
T3 - Phòng con trai (5)
T3 - Phòng con trai (2)
T3 - Phòng con gái (3)