Mr. Hà – Vinhomes Royal City

Công trình nhà Anh Hà – Vinhomes Royal City

  • Diện tích: 165 m2
  • 3 phòng ngủ, 2 WC, phòng khách, bếp
  • Phong cách thiết kế: Tân Cổ Điển
  • Vật liệu sử dụng chính: BSA  kết hợp Đá Marble
z1988914330154_1675d13c326b2c7ea79f9296c1cda098
z1988914272878_1304a08dc4039b99556da01ff19ae900
z1988914288091_56fde9b61b0513e786fa5c82ca823f64
z1988914299658_1a6422e0031280f7e45d50f55699b437
z1988914254316_0521b9f63ed1c9f4533550b48cdf6666
z1988914085556_5d572f2a8698e8e4bfe71cbaa1718718
z1988914101267_885b6292ae246cc2cb5f489f57bdf322
z1988914321519_7f09e014cfdeed03755123bed3e32fa0
z1988914311520_9eecdbb21194fac4aadc6a0c546e68d8
z1988914339074_b12ab390dbef69d28139580142c457fb
z1988914201607_7b35c274feeca6f05658e51961ac864f
z1988914158795_60d8cf3c9c4fb4d94c371c3573533c52
z1988914131597_42613fb0893122baa4456c0bd5ffbaec
z1988914114067_8eb259140bc6386ac7f17c31d265b225
z1988914114086_bb54a0d5952909cf81fabde8c28ffcb9
z1988914127007_1ffd577912c09632a50e162d339d3ac4
z1988914156581_98754ddb70cc357f0fbc6520f8cd8f62
z1988914165200_b04fc03aa52c60c5bd4ca91f3ccf1014
z1988914180340_b46455c5c72a4534747cc0d1cb631eb0
z1988914201606_c68563eed44a0f18f0825e8a632efd73
z1988914215765_8623feefae36e597334e8556eec2ab47
z1988914232875_5d68fa0fb1b255a25d04c97d084f116b
z1988914254312_b3dca5e60587a101b4e35faa85caff08
z1988915365415_74c3f3235b51ddeac97bbfc08d0ba565
z1988915515140_334577f3744eeb8f4fdeae8ee9759353
z1988915418458_c0271917fe77566e4fda8e3f8e3ca8db
z1988915538022_0cf4ab7fb4b38fb5429440db53b9aa7b
z1988915524290_6498d2aa8a0f784c8309e8fdc8589748
z1988915321308_a5b959593b168f6517d9395b76daa7af
z1988915345882_fa76534bf1e884ea1fd26a3b5475d6c7
z1988915437390_7aad262ab786f070599ba01d4343a5d4
z1988915503353_243397e65bd7c5bc6eb4b55e8ef8e2d7
z1988915490958_111362472b04217a13b118a4efd02250
z1988915507371_567fd06ce8c33c362bf9953b3c2faf94
z1988915377453_1fc728d4b3a79834b106afde4d2dec69
z1988915389110_4678f0018e9117d76d82e0c9c7f9663a
z1988915400778_d0065329bfd769841ee5ba8679b764b1
z1988915429658_7b66ae2647c189285efd1c24d6c3b280
z1988915433019_ec020a665febeea79ef02d33d98e42c4
z1988915453470_b1867bd38f343e92baa2514c224832d7
z1988915460680_3db7be37cc7c6be9de4fd3e56e2caf8a
z1988915471198_9675afac7a86d29e9974ac7a8684a5c6
z1988915484302_c6b1ca296e49e75a2da470e4081f2cc5
z1988917367528_f5ec543b06de3ddfe93b47d6c300a8d5
z1988917375601_81ba2be4d8ee8888c295e7a29fba5aa3
z1988917408741_b143bcb182a1370b6ef13a2cf5fbee42
z1988917425158_c16c5d09c18bf282b98ecd949e3611e9
z1988917438237_5446f157d89e78ef56a349a1527be0ca
z1988917449748_908551c598627d6d70e7ff89eaee773a
z1988917470568_9d27f507076a2c0fa00298319ea4ef76
z1988917489720_29b4a40a6472a11c939ba74c520e72b4
z1988917491529_9a2c45c5d2f7fdea8d0a88d01070b559
z1988917521085_989aa4df2bd92405e3b76c7a72a83e18
z1988917532458_5fa7c13af23ac0743bfb251a31deac95
z1988917542670_e6a295d509ce18c4c37eae93cf674b4f
z1988917554045_8645781a0a832ed67593f7c50e4e0881
z1988917565476_0e5656334960ccc90f5868a0136e81e2
z1988917576932_486a5588257810cc99b459ad9df41184
z1988917392970_ca24008095a40ad5689a8af51a71cb07
z1988917645534_578956e8f2e48016bc9a2e3ecd2a2746
z1988917587019_072db9cedb6fa70bd5b3498a0167063c
z1988917591667_14ae7b6b60ea66a7ef16969c36402b0e
z1988917342183_e1f014fbc24e6f903d50b410d47e5d4c
z1988917604594_fde1229d78eef796943fe4f68149f16e
z1988917616404_86fc96365f1e94fc784b608fa0925d63
z1988917624627_2a5601db7ccdd6d3d8cf1eb4d9cc6987
z1988917636594_ae80e312bbcca5b62c987ce41bac78bc