Mr. Đức – Biệt thự Trầu Cau Bắc Ninh

Công trình nhà anh Đức – Biệt thự Trầu Cau Bắc Ninh

  • Diện tích: 345m2
  • Căn hộ: Biệt thự
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Vật liệu chính: BSA kết hợp gỗ MFC An Cường, gỗ sơn, đá nhân tạo, PVC giả đá.
_NTT6493-HDR
_NTT6498-HDR
_NTT6503-HDR
_NTT6518-HDR
_NTT6523-HDR
_NTT6548-HDR
_NTT6642-HDR
_NTT6658-HDR
_NTT6578-HDR
_NTT6613-HDR
_NTT6618-HDR
_NTT6563-HDR
_NTT6898-HDR
_NTT6913-HDR
_NTT6893-HDR
_NTT6948-HDR
_NTT7023-HDR
_NTT6983-HDR
_NTT6723-HDR
_NTT6753-HDR
_NTT6793-HDR
_NTT6768-HDR
_NTT6788-HDR
_NTT6778-HDR
_NTT6838-HDR
_NTT6803-HDR
_NTT6808-HDR
_NTT6818-HDR
_NTT6663-HDR
_NTT6683-HDR
_NTT6713-HDR
_NTT6718-HDR
_NTT7103-HDR
_NTT7108-HDR
_NTT7113-HDR